Lärobok

Förra utgåvan av Äntligen måndag används sedan många år som lärobok i karriärutveckling och arbetsmarknadskunskap i flera olika utbildningar på högskolenivå samt som kursbok för studie- och yrkesvägledare.