Lärobok

Bokens förra utgåva (2006) används sedan länge som lärobok i flera olika utbildningar på högskolenivå. Denna utgåva har ytterligare läroboksmoment och en utökad samhällsanalys – inte minst källkritik. Läsaren får strukturerat tänka igenom sig själv och sin personliga arbetsmarknad samtidigt som hon lär sig om arbetsmarknaden som helhet.

Boken passar för studier med arbetsmarknadsanknytning – från sociologi och ekonomi till personaladministration och studie- och yrkesvägledning. Men också för andra program som vill säkra att studenterna får goda förutsättningar att göra någon bra av sin utbildningsinvestering.

Det här är en bok att använda både som professionell i ett kunskapsinhämtande men också som arbetsbok i vägledning och arbete med sina klienter, vare sig de är arbetssökande, studenter eller människor i behov av rehabilitering för att skapa förståelse av sitt sammanhang.

(Svenska Vägledarföreningen 2018)